Seminar 22. november: EUs strategiske interesser i Norge

Prosjektet Alternativer til dagens EØS-avtale inviterer til seminar om

EUs strategiske interesser i Norge

Hvilke strategiske interesser har EU i Norge og i nordområdene? Er EU en samarbeidspartner eller motpart når det gjelder ressursforvaltning i nord og hvilke forskjeller er det på EU og Norges politikk? Hvordan påvirker/styrer EU Norge gjennom EØS-avtalen og hva kunne vært gjort annerledes – enten innenfor rammen av EØS eller gjennom en annen type avtale? Ville EU hatt interesse av å utvikle andre avtaler med Norge dersom EØS ble sagt opp eller falt bort? Hvilke interesser har EU av gode handelsforbindelser og politiske forbindelser for øvrig med Norge?

Dette er blant spørsmålene som søkes belyst på seminaret. Seminaret er gratis (salg av mat i matpausen). Påmelding innen fredag 18. november på her eller til talemd@gmail.com

Sted: Håndverkeren kurs- og konferansesenter (møterom Sangerhallen), Rosenkrantzgate 7, Oslo
Tid: Tirsdag 22. november kl. 11.00 – 14.30.

Program:

10.30 – 11.00 Registrering

11.00 – 11.10 Åpning v/leder for styringsgruppa Jan Olav Andersen

11.10 – 11.35 EUs strategiske interesser i nordområdene v/EU-ambassadør János Herman

11.35 – 12.00 EU, Norge og sikkerhetspolitikk v/tidligere leder i Nei til EU og SV, Stein Ørnhøi.

12.00 – 12.30 Matpause

12.30 – 12.55 Overordnete strategier og ressurser i nord v/Andreas Østhagen, Research Associate, The Arctic Institute og rådgiver, Nord-Norges Europakontor.

13.00 – 13.20 EUs interesser i nord – ressursforvaltning v/spesialrådgiver i Fagforbundet, Bente Aasjord

13.20 – 14.20 Politisk duell: Parlamentarisk leder i SV, Bård Vegar Solhjell, møter representant for ja-sida.

14.20 – 14.30 Oppsummering og avslutning

 

Meld deg på her!