– Arbeidslivet ut av EØS-avtalen

Onsdag vedtok landsstyret i EL & IT Forbundet en uttalelse der det kreves forsikringer om at regjeringen stanser direktiv som vil undergrave norsk lov og avtaleverk eller som begrenser mulighetene for nasjonal lovgivning på arbeidslivsfeltet. Landsstyret krever også at norske myndigheter må ta initiativ til å endre EØS-avtalen slik at den ikke griper inn mot norske tariffavtaler eller lovfestede rettigheter i arbeidslivet. Landsstyret mener at hvis dette ikke er mulig å få til, må avtalen sies opp og erstattes med mer ordinære handelsrelasjoner mellom Norge og EU. Og dette må eventuelt skje i løpet av neste stortingsperiode.

Les hele saken her