Støtt prosjektet

En viktig del av prosjektets arbeid er å belyse EØS-avtalens virkninger på ulike samfunnsområder og innenfor ulike sektorer gjennom en rekke utredninger. I tillegg vil det i løpet av 2011 og 2012 bli arrangert seminarer som tar for seg viktige aspekter ved EØS-avtalen og alternative avtaler.

For å kunne gjennomføre seminarer og utredningsarbeidet på best mulig måte, vil økonomiske bidrag til prosjektet være av stor verdi.

Vil du støtte prosjektet med en større eller mindre sum, kan du gjøre dette på kontonummer 8101.05.91392. Merk betalingen med «Prosjekt 3020 – Alt. til EØS»

Alle donasjoner mottas med takk!