Ungdom mot EU: Derfor er vi med i Alternativer til dagens EØS-avtale

Marte Gustad Iversen

Ungdom mot EU ønsker en lenge etterlengtet EØS-debatt velkommen. Vi er veldig fornøyd med at Norges forhold til EU løftes opp på dagsorden gjennom Europautredningen. Samtidig mener vi at det er vanskelig å få en reell vurdering av EØS-avtalen uten å vurdere den opp mot andre mulige former for samarbeid, og nettopp derfor er alternativprosjektet både nødvendig og verdifullt.

Lenge har EU-medlemskap og EØS-avtalen blir sett på som de eneste tilknytningsformene, men tatt i betraktning at begge disse påfører oss en samfunnsutvikling som ikke nødvendigvis er ønskelig, mener vi det er viktig å få fram alternativer. Det er viktig for oss å vise at EØS-avtalen er mye mer enn en handelsavtale, og at den ikke primært sikrer markedsadgang, men utfordrer demokratiet vårt. Det norske folk sa nei til EU i 1972 og 1994, hovedsaklig på grunn av ønsket om å opprettholde et levende folkestyre over hele landet. Gjennom EØS-avtalen begrenses handlefriheten både lokalt og nasjonalt, og EU-domstolen legger premissene for tolkninger av deler av norsk lovverk og samfunnsliv.

På skolen lærer ungdom at EØS er et halvt medlemskap, der forskjellen på EUs medlemsland og Norge er at vi ikke har stemmerett. Dette er vranglære. Viktige samfunnsområder påvirkes ikke av EØS-avtalen i det hele tatt. Likevel er det åpenbart at EU stadig søker å utvide sitt myndighetsområde og sin makt. EØS-avtalen utvides og er i forandring. Det blir flere av de kontroversielle EU-direktivene, og de utfordrer norsk arbeidslivspolitikk, helsepolitikk og distriktspolitikk, for å nevne noen eksempler.

EØS-meningsmålinga som kom i november viste at ungdom var blant de som var mest usikre på sitt EØS-standpunkt. Det betyr at for vår målgruppe er det spesielt viktig med en åpen og faktabasert debatt. For Ungdom mot EU sin del er det spesielt viktig at vi får belyst hva EØS har og si for skole, utdanning og ungdoms muligheter på arbeidsmarkedet.

Et EU-medlemskap er per i dag uaktuelt, og EØS-avtalen fungerer ikke tilfredsstillende. Derfor mener vi at det er på tide at vi vurderer andre handels- og samarbeidsavtaler med EU, og vi håper at både Europautredningen og Alternativer til dagens EØS-avtale vil bidra til et bredt og opplysende offentlig ordskifte.