Seminar 17. januar

ILO 94 og lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

 

Hva utfordrer ivaretakelsen av arbeidstakernes rettigheter i Norge og resten av Europa i dag? Hvorfor ønsker ESA endret den norske forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter? Hvilke konsekvenser vil regjeringens forslag til endringer i forskriften kunne få, og skal vi bare stilltiende godta at EUs politikk kan overstyre norsk regelverk på dette området?

Disse spørsmålene søkes belyst når prosjektet «Alternativer til dagens EØS-avtale» inviterer til seminar om ILO 94 og lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Tid: Mandag 17. januar kl. 10.00 – 14.45
Sted: Håndverkern – møterom Galleriet

Program:

09.30 Registrering

10.00 Velkommen og introduksjon til seminaret v/Jan Olav Andersen, EL&IT-forbundet og medlem av styringsgruppa for prosjektet «Alternativer til dagens EØS-avtale»

10.15 Hva er ILO (og spesielt ILO 94) og hva utfordrer ivaretakelsen av arbeidstakernes rettigheter i Norge og resten av Europa i dag? v/Trine Lise Sundnes, styremedlem i ILO

10.45 Forslag til endring i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter – bakgrunn og innhold v/avdelingsdirektør Eli Mette Jarbo, Arbeidsdepartementet

11.00 Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter – status i EU (innleder presenteres på et senere tidspunkt)

11.30 Pause

11.45 Hvorfor mener ESA at den norske forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter må endres? v/ESA-president Per Sanderud.

12.20 Regjeringens forslag til endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter – innhold og mulige konsekvenser. v/advokat Geir Høin, Fagforbundet.

12.40 Pause

12.50 NHOs syn på forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og den foreslåtte forskriftsendringen v/advokat Kurt Weltzien, NHO

13.15 Paneldebatt med representanter for LO (advokat Håkon Angell), NHO (advokat Kurt Weltzien), Ap (stortingsrepresentant Steinar Gulvåg), SV (parlamentarisk leder Bård Vegar Solhjell) og Senterpartiet (stortingsrepresentant Geir Pollestad)

14.15 Oppsummering og avslutning

 

Innledninger fra seminaret

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter v/Per Sanderud, President EFTA Surveillance Authority

Forslag til endring i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter – bakgrunn og innhold v/Avdelingsdirektør Eli Mette Jarbo, Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen

Hva er ILO (og spesielt ILO 94) og hva utfordrer ivaretakelsen av arbeidstakernes rettigheter i Norge og resten av Europa i dag? v/1.sekretær Trine Lise Sundnes

ILO nr 94 og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser v/Advokat Kurt Weltzien

ILO 94 – regjeringens forslag til endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår v/Advokat Geir Høin