Nationen 19. desember 2012

EU-kommisjonen vurderer å be om en domstolsavgjørelse om den norske ostetollen og tar heller ikke sanksjonsmuligheten av bordet. Les mer her.

Guardian (England), 19. desember 2012 Stikkord: EU-landene, EUs utvikling

Den britiske statsministeren sier han støtter britisk medlemskap i EU, men landet er «ansvarlig for egen skjebne». Les mer her.

Nationen, 19. desember 2012 Stikkord: EØS

Det er mye EU setter pris på i forholdet til Norge, men selprodukter og ostetoll vil Brussel ha seg frabedt. Les mer her.

Europaportalen.se (Sverige), 17. desember 2012 Stikkord: EU-landene, EUs utvikling, Pengeunionen (Euro)

Protestene på gater, torg og arbeidsplasser omfatter en voksende del av den spanske befolkningen. Om det skulle vært nyvalg idag, så skulle ikke regjeringen inte få majoritet. Les mer her.

Dagens Næringsliv, 17. desember 2012 Stikkord: Helse og velferd, EUs utvikling

Europa må investere i mer forskning og utdanning for å opprettholde verdens mest generøse velferdssystem, sier den tyske forbundskansleren Angela Merkel. Les mer her.

Nationen, 17. desember 2012 Stikkord: EØS, Alternativer til EØS

Det er rom for forbedringer, konkluderer EU-kommisjonen i et arbeidsdokument om EØS-samarbeidet. Les mer her.

Aftenposten, 10. desember 2012 Stikkord: Fredspris

EU-motstandere fra Danmark og Sverige reise i ni timer for å delta på fakkeltoget mot Nobelkomiteens avgjørelse om å gi fredsprisen 2012 til EU. Les mer her.

ABC Nyheter, 10. desember 2012 Stikkord: EØS, Fredspris, EUs utvikling, Norsk EU-debatt

Et utvalg i Senterpartiet går inn for at regjeringen skal innlede forhandlinger med EU om å fjerne demokratisk underskudd i EØS-avtalen. Les mer her.

Sveriges Radio, 10. desember 2012 Stikkord: Fredspris, EUs utvikling, Forsvar og sikkerhet

På toppmøtet denne uken, 14. desember, ventes EU-lederne bl.a. å samles om å utvikle en mer konkurransekraftig europeisk forsvarsindustri. Les mer her.

Berlingske (Danmark), 5. desember 2012 Stikkord: Landbruk og fiskeri, Helse og velferd

En ny form for multiresistente stafylokokbakterier, også kjent som svinebakterien MRSA, har begynt å spre seg, og den finnes nå på hver sjette svinefarm i Danmark. Les mer her.

Hegnar.no, 5. desember 2012 Stikkord: EUs utvikling, Pengeunionen (Euro)

Etter flere timers forhandlinger i Brussel måtte EUs finansministre igjen erkjenne at de ikke har kommet noen vei i planleggingen av en ny bankunion. Les mer her.

Fri Fagbevegelse 5. desember 2012

Euro-landenes tyskinspirerte sparepolitikk «har entydig hatt en selvødeleggende virkning», fastslår tre europeiske forskningsinstitutter i en ny rapport. Les mer her.

Dagbladet, 3. desember 2012 Stikkord: Arbeidsliv og faglig politikk, Pengeunionen (Euro), EUs utvikling

Aldri har så mange i eurosonen vært arbeidsledige. I Hellas og Spania er nå 60 prosent av de unge uten jobb. Les mer her.

Nationen, 3. desember 2012 Stikkord: EØS, Norsk EU-debatt

Arbeiderpartiet krev forankring i EØS-avtala som grunnlag for ei ny raudgrøn regjering. Partnarane SV og Sp vil bruke EØS-motstand til å markere seg i valkampen. Les mer her.

E24, 27. november 2012 Stikkord: EU-landene, EUs utvikling, Hellas

Bunken av ubetalte regninger vokser samtidig som EU-ministrene diskuterer. Les mer her.

Stavanger Aftenblad, 27. november 2012 Stikkord: EU-landene, EUs utvikling, Pengeunionen (Euro), Hellas

Eurolandene ble til slutt enige om å gi Hellas mer økonomisk krisehjelp og å kutte den greske statsgjelden med 40 milliarder euro. Les mer her.

Nationen, 27. november 2012 Stikkord: Landbruk og fiskeri, EØS

EU ber igjen Norge om å gå bort fra den nye «ostetollen». – Det har vi ingen planer om, sier Espen Barth Eide på sin første opptreden i Brussel som utenriksminister. Les mer her.

Hegnar Online, 22. november 2012 Stikkord: EU-landene, EUs utvikling

Storbritannias EU-strid om Unionens langtidsbudsjett er nær en løsning, ifølge Financial Times. Les mer her.

Aftenposten, 22. november 2012 Stikkord: EU-landene, EUs utvikling, Pengeunionen (Euro)

Hellas mener hele eurosonens stabilitet trues etter at eurolederne igjen måtte gi opp forhandlingene om å frigi neste utbetaling av det greske kriselånet. Les mer her.

Magasinet for fagorganiserte, 22. november 2012 Stikkord: Arbeidsliv og faglig politikk, EØS

NHO vil ha ut reise, kost og losji av allmenngjøringsforskriften for verftene og bygg. Det er i strid med Norges EØS-rettslige forpliktelser, mener de. Les mer her.

Nationen, 21. november 2012 •

- Vi kan påvirke både nytt EU-regelverk og måten regelverket eventuelt skal gjennomføres på i Norge, skriver ukas EU-skribent i Nationen, utenriksminister Espen Barth Eide (Ap). Les mer her.

Aktuell, 21. november 2012 •

Et kommende jernbanedirektiv skaper frykt for privatisering av jernbanen. Arbeiderpartiets Raymond Johansen vil ikke snakke om hva som i verste fall kan skje. Les mer her.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) er ikke kommet nærmere en løsning på striden med EU om postdirektivet.

Nå finnes Alternativrapporten i iBooks for iPad, denne kan lastes ned her

Byggentreprenøren Skanska tror likebehandlingsprinsippet i vikarbyrådirektivet kan bli undergravet av kreative underentrepriser.

- Vi har ingen problemer med olje- og energiministeren, men det gjør oss ikke til nyttige idioter, sier fagsjef for HMS i fagforbundet Industri Energi Ketil Karlsen.

Olje-og energiminister Ola Borten Moe mener at Bellonas utspill om sikkerhet offshore er irrelevant. Regelverket skal ikke gjelde i Norge, sier han.

Kvar fjerde organisasjon som har gitt høyringsinnspel til Europautredningen, ber regjeringa vurderer alternativ til EØS-avtalen. Nei til EU krev oppfølging.

EU vurderer å tvinge Noreg, Island og Liechtenstein til å forhandle om seks problemsaker.

TV-direktivet som fredag vart teke inn i EØS-avtalen, fråtek Noreg høve til å vidareføre forbodet mot alkoholreklame i tv-sendingar frå utlandet som er retta mot Norge.

EU mener Norge fortsatt somler med innføring av EU-regler. Unionen truer med å starte en prosess som kan føre til at deler av EØS-avtalen blir suspendert.

SV-leder Audun Lysbakken vil åpne for en EØS-debatt som favner både motstandere og tilhengere av avtalen.

EL & IT ønsker en konstruktiv debatt om EØS-avtalen, og ikke at det bare blir et spørsmål om ja eller nei til EØS. – Det ligger ingen skjulte motiver i landsstyrets vedtak, presiserer forbundsleder Hans O. Felix.

Striden om vikarbyrådirektivet har skapt dype sår i forholdet mellom fagbevegelsen og Arbeiderpartiet

Når 49 nye i dag vert innført i EØS-avtalen, har Noreg, Island og Liechtenstein på eit halvår godkjent nesten like mange EU-reglar som dei vanlegvis gjer per år.

- EØS-avtalen handler også om importvernet, GMO og veterinære forhold og dyrevelferd; viktige områder for landbruket

Orm, flått og mark som kan jobbe seg inn i menneskelige organer. Import av gatehunder fører til smittestoffer vi slett ikke vil ha i Norge, viser fersk rapport.

Forsikringer fra EU-kommisjonen til tross: Norsk oljenæring frykter at nye EU-regler vil svekke sikkerheten på norsk sokkel.

– Vi lurer på om dette er en måte å skape seg en ny maktbase på, men uten at de har tilstrekkelig kompetanse og operativ erfaring til å utvikle og fortsette et slikt regelverk. Hvorfor gjør de det da? Det er en type maktspill for å ha dette innenfor sitt ansvarsområde, sier Gro Brekken (OLF).

Onsdag vedtok landsstyret i EL & IT Forbundet en uttalelse der det kreves forsikringer om at regjeringen stanser direktiv som vil undergrave norsk lov og avtaleverk eller som begrenser mulighetene for nasjonal lovgivning på arbeidslivsfeltet. Landsstyret krever også at norske myndigheter må ta initiativ til å endre EØS-avtalen slik at den ikke griper inn mot norske tariffavtaler eller lovfestede rettigheter i arbeidslivet. Landsstyret mener at hvis dette ikke er mulig å få til, må avtalen sies opp og erstattes med mer ordinære handelsrelasjoner mellom Norge og EU. Og dette må eventuelt skje i løpet av neste stortingsperiode.

LO-avdelingene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Kristiansand og Fredrikstad avholdt i dag konferanse og fanemarkering mot vikarbyrådirektivet og sosial dumping.

Under tirsdagens markering mot EUs vikarbyrådirektiv ble regjeringen advart: – Vil dere fortsette etter 2013 må dere lytte til oss.

Tenk om vi i møte med EU var krystallklare på våre interesser og på hvilket handlingsrom vi egentlig har, skriver Nationens Pernille Huseby.

I en situasjon der det – relativt sett – bare skal småpenger til for å innfri de streikende i offentlig sektors rettmessige krav, er det grunn til å se på hvordan staten ellers bruker sine midler.

Uenigheter i diskusjonen både om opphevelsen av A- og B-tjenester, sikring av lønns- og arbeidsforhold og solidaransvar.

Noreg finansierer om lag 50 ekspertar i Brussel med mange millionar årleg utan å ha overordna strategi og oversikt, syner rapport.

Det er mye penger å hente for norsk matproduksjon på en mer sjølstendig og tøffere linje ovenfor EU – også for et landbruk som ”egentlig” er utafor EØS.

Om to uker starter rettssaken der verdens største tobakksselskap Philip Morris har saksøkt Norge og tolv andre land.

Plan- og bygningslovens krav om godkjenning for såkalt lokal ansvarsrett er ikke i samsvar med Norges forpliktelser etter tjenestedirektivet. Ordningen med lokal ansvarsrett undergraver etter ESAs syn muligheten foretak fra andre EØS-land har for å selge sine tjenester i Norge.

Island gir seg ikke i en knallhard strid med overvåkingsorganet til EFTA-domstolen, ESA, som skal passe på at Island, Norge og Liechtenstein følger EØS-avtalen.

Referat fra redegjørelsen i Stortinget kan du finne her

Mengda direktiv og andre bindande retningsliner for Noreg er meir enn firedobla på dei 20 åra vi har vore EØS-medlem. – Det har blitt veldig mange direktiv, seier tidlegare KrF-leiar Kjell Magne Bondevik .

Balansen mellom rettigheter og plikter er kraftig endret i Norges disfavør i løpet av avtalens levetid. Skal vi bare la det fortsette slik, spør innsenderne.

- Utvalget av hvem som får snakke, tyder på manglende åpenhet i Norsk utenrikspolitisk institutt, anklager Heming Olaussen.

En samlet oljebransje i Storbritannia går ut med sterk kritikk av EUs foreslåtte regelverk for offshore sikkerhet. I likhet med norske aktører, mener de at regelverket er en trussel mot sikkerheten.

Debatten startet så vidt da Europautredninga kom for noen måneder siden med sin rapport. Denne rapporten pekte på det demokratiske underskuddet som er i dagens EØS-avtale.

Er Stortinget representativt for folkets syn på EU og EØS? Bør vi få et Storting som i større grad uttrykker folkeviljen i så sentrale politiske spørsmål?

- Høgre var ikkje med å vedta direktivet i Stortinget fordi dei var for direktivet, men fordi dei er for EU. Men også Høgre har kontaktar inn i EU-parlamentet og ser at stemninga der er i ferd med å snu. Eg håpar det inneber at dei diskuterer saka igjen, seier ho.

Alltinget vil vente med å godkjenne datalagringsdirektivet. Dermed kan det heller ikkje takast inn i EØS-avtalen. Jonas Gahr Støre ser ikkje det som grunn til at Noreg bør vente.

EFTA-domstolen avgjør onsdag om Posten må punge ut 102 millioner kroner for å ha hindret konkurrenter i å etablere seg på markedet gjennom produktet Post i Butikk.

Høringsfristen for NOU 2012:2 går ut 6.mai. Da bør kritikken av Europautredningens ensidige syn på norsk landbrukspolitikk i møtet med EU være korrigert, skriver Heming Olaussen

Norge har i alle år opptrådt som husmenn i forholdet til EU, skriver Hallvard Bakke i denne kronikken.

Bjurstrøms påstand om at EØS-avtalen kan brukes til å endre Arbeidsmiljøloven selv om man reserverer seg mot direktivet, må være tiårets mest overraskende støtteerklæring til dem som ønsker å kvitte seg med hele EØS-avtalen.

– Det mest sårbare området for oss i EØS er våre naturressurser, sier Jonas Gahr Støre. Han avviser likevel Forsvarsdepartementets ønske om å forberede Norge også på trusselbilder fra EU-land.

Har Norge størst handlingsrom innenfor eller utenfor en EØS-avtale? Dette spørsmålet sto sentralt i debatten mellom EØS-tilhenger Jonas Gahr Støre og EØS-motstander Jan Olav Andersen.

Utanriksminister Jonas Gahr Støre meiner det er mykje bra i rapporten «Alternativ til dagens EØS-avtale.»

Hadde du ikke anledning til å være med på debattmøtet «EØS – livbøye eller tvangstrøye?», eller vil du se det i reprise? Da kan du se videoopptak LO-media gjorde av møtet her

Fredag møtes EØS-motstanderne i LO og utenriksminister Jonas Gahr Støre til debatt i Folkets Hus. I 2013 blir EØS trolig tema på LO-kongressen.

Alternativrapporten er lagt fram. Rapporten fra prosjektet ”Alternativer til dagens EØS-avtale” viser at Norge har en rekke valgmuligheter i forhold til EU.

Påstanden om at det skulle bli «katastrofe» om Norge valgte bort EØS er ren propaganda.

Da regjeringen satte i gang sin nylig framlagte europautredning fikk den dessverre ikke i oppdrag å utrede alternativer til EØS-avtalen. Dette var bakgrunnen for at Fagforbundet, EL & IT-Forbundet og Nei til EU satte i gang arbeidet med en egen utredning under overskriften «Alternativer til dagens EØS-avtale». Hovedårsaken til at en så blandet allianse har ønsket en slik utredning, er at dagens EØS-avtale er en annen enn den Stortinget sa ja til i 1992. Vi ser stadig eksempler på at avtalen utvides med unødvendig detaljstyring på nye områder. Det som er fornuftig for en europeisk storby er nødvendigvis ikke det for en liten distriktskommune i Norge. Og det som er nødvendig for kriserammede land i EU er slett ikke alltid verken nødvendig eller ønskelig for Norge.

Det er tolkningen av EØS-retten som er kjernen i denne saken, sa statens advokat Pål Wennerås da ankesaken om allmenngjøring fortsatte i Borgarting lagmannsrett onsdag.

Sigbjørn Gjelsvik har vært leder for prosjektgruppa som har utarbeidet rapporten «Alternativer til dagens EØS-avtale». Han svarer på spørsmål fra leserne tirsdag klokka 12.

- Jeg er villig til å ta debatten om EØS når som helst og hvor som helst, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre til Nationen i fjor. Men noen debatt om alternativene vil han ikke ha. Fagbevegelsen varsler på sin side at de vil diskutere andre muligheter enn EØS.

– På sist LO-kongress krevde vi at regjeringen skulle utrede alternativer til EØS-avtalen. Det de kom med var Europa-utredningen som ikke skulle utrede alternativer. Derfor gikk EL & IT Forbundet, Nei til EU og vi sammen om denne utredningen, sier Stein Gulbrandsen i Fagforbundet.

- Jeg melder overgang til Nei til EU hvis de finner en bedre løsning enn EØS, sier Europabevegelsens leder Paal Frisvold. Han og Sp-leder Liv Signe Navarsete jubler over nye utredninger.

Prosjektet «Alternativer til dagens EØS-avtale» leverte i går en 180-siders rapport som streker opp et bredt spekter av fullt brukbare alternativ til dagens EØS-avtale. Utredningen dokumenterer at vi har handelsavtalen med EU fra 1973 å falle tilbake på, og selv om EU skulle ønske å si opp denne, ville handelen med EU være regulert av et omfattende WTO-regelverk. EU har allerede inngått over 200 handelsavtaler, som nesten alle er bilaterale og som normalt ikke er rammeavtaler for innføring av nytt regelverk, slik EØS-avtalen er.

Sigbjørn Gjelsvik, leder for prosjektgruppa til «Alternativer til dagens EØS-avtale», presenterte sin rapport i Oslo torsdag.

- Mange realistiske alternativer til dagens EØS-avtale

- Det finnes mange realistiske alternativer til dagens EØS-avtale. Det blir nå opp til de deltagende organisasjoner og andre aktører i samfunnsdebatten å ta debatten videre, for å drøfte hvordan Norge kan utvikle et samarbeid med EU som i større grad ivaretar viktige nasjonale interesser, sier leder for styringsgruppa for Alternativer til dagens EØS-avtale, Jan Olav Andersen.

- Norsk næringsliv vil ikke tape på oppsigelse av EØS-avtalen. Ubegrunnede dommedagsprofetier koster norsk økonomi og demokrati stadig mer.

I dag legges utredningen «Alternativer til EØS» fram. Utredningen skisserer sju alternative tilknytningsformer til EU.

Sigbjørn Gjelsvik, som har vore prosjektleiar for rapporten «Alternativ til EØS-avtalen», kallar den eit oppgjer med EØS-mytar.

Helga Pedersen (Ap), Liv Signe Navarsete (Sp), Nikolai Astrup (H) og Sveinung Rotevatn i Unge Venstre håpar det kan verte meir debatt om EØS-avtalen framover.

Det har åpnet seg et politisk vindu som gjør at en reell debatt om Norges forhold til EU endelig kan slippes løs.

Sejersted har vel ikke bare lest mange direktiv, han har sikkert også lest de etter hvert mange dommene som veier samfunnsmessige hensyn opp mot fri etableringsrett og fri bevegelse av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital.

Olje- og Energidepartementet har sendt på høring EU-kommisjonens forslag til forordning om energiinfrastruktur. Landssammanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) mener forslaget vil undergrave demokratiske prinsipper i norsk forvaltningspraksis dersom det vedtas i sin nåværende form.

Johan Nygaard går kraftigt i rette med jusprofessor Fredrik Sejersteds påstand om at motstanderne av EUs vikarbyrådirektiv egentlig er ute etter å svekke hele EØS-avtalen.

Svein Roald Hansen kommenterer Europautredningen i Dagsavisen (1/2). Han hevder at utredningen «viser at EØS-avtalen har vært til stor fordel for Norge». Virkeligheten, og utredningen, er langt mer nyansert enn Hansens lesning. Europautredningen kan ikke vise til noen forskning som gir belegg for den konklusjon Svein Roald Hansen trekker, mener Bård Vegar Solhjell

En ny EU-lov vil diskriminere norsk sokkel for å ha innført klimatiltak på oljeutvinning. Import av olje med høyere utslipp vil bli premiert, mener klimadirektør i Statoil Hege Norheim.

Høyesterett satte for første gang klausul i norsk tariffavtale til side under henvisning til EU-retten. Dette viser hvor viktig rettsutviklingen i EU er blitt for norsk arbeidsliv og fyrer opp under en allerede het debatt om forholdet til EU og EØS.

I tariffavtalen for piloter er aldersgrensa satt til 60 år, men en dom i EU-domstolen skyver denne bestemmelsen til side.

Ottar Brox lurer i en kronikk i Aftenposten 10. februar på hvorfor det er så liten samfunnsfaglig eller politisk interesse for EØS. Ja, det er merkelig, fordi utvilsomt har EØS avtalen og de andre avtalene Norge har med EU, vært det som virkelig har endret Norge siden 1992. I dag formes Norge av EU.

Martin Kolberg har skrevet til sine venner i fagbevegelsen. I all beskjedenhet regner jeg meg som en av dem.

Kristelig Folkepartis Dagfinn Høybråten appellerer om å si nei til å godta EUs TV-direktiv. Regjeringen sier nei til ham og ja til EU-direktivet. Det kan åpne for alkoholreklame i fjernsynssendinger.

Ola Borten Moe refser Frederic Hauge, og slår fast at regelverket for offshorevirksomhet som EU foreslår ikke skal gjelde for norsk sokkel.

Dag Seierstad har skrevet en grundig kritisk analyse av EØS. Utredningen foreligger nå som De Facto-rapport.

LO kan diskutere, men Arbeiderpartiet bestemmer når et direktiv skal bli norsk lov.

Natur og Ungdom er norges største miljøvernorganisasjon for ungdom. Vi har over 7000 medlemmer over hele landet som jobber med miljøsaker der de bor. Vi jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og ta vare på naturmangfoldet.

Berre 17 prosent seier seg ueinige i påstanden om at EU har for mykje innverknad i Noreg på Nationens nye distriktsbarometer. 41 prosent av dei spurde svarar at EU har for mykje makt i Noreg.

Stortingsrepresentant Robert Eriksson (Frp) utfordrer i dag eget fylkesårsmøte på EØS-avtalen. Eriksson vil ha alternativ avtale – og folkeavstemning.

Europautredningen har no levert sluttrapporten «Utenfor og innenfor». Utvalet hadde i oppdrag å vurdere «konsekvenser av EØS-avtalen», vel å merke ikkje alternative måtar å samarbeide med EU på. Ein tydeleg konsekvens av EØS-avtalen er innstrammingar innan likestilling og kjønnskvotering. Konstruktive tiltak som øyremerking av vitskaplege stillingar og stønad til kvinnelege gründerar har vorte underkjent av ESA og EFTA-domstolen, og forboda har lagt lista for kor langt ein kan gå på feltet i framtida.

EØS-utvikling som ingen tillitsvalgt ville ha godtatt da LO godkjente EØS-avtalen i 1992

BERLIN: Tysk kvinne jobbet 11 år i 13 ulike vikariater for samme arbeidsgiver. Helt greit, mente EU-domstolen.

Med 84 mot 55 stemmer vedtok årsmøtet i Stavanger Ap onsdag kveld å ta i bruk reservasjonsretten mot innføring av EUs vikarbyrådirektiv.

Europautredningen ble presentert 17.januar. En NOU på over 900 sider som gir et godt bidrag til økt kunnskap om EØS-avtalen. Som et apropos: Dagen etter fikk vi den første politiske streiken fra norsk fagbevegelse mot et EU-direktiv – vikarbyrådirektivet.

Arbeiderpartiets tiltak for å gjøre EUs vikarbyrådirektiv spiselig for fagbevegelsen, kan bli stoppet av overvåkingsorganet ESA og EFTA-domstolen.

Stortingsrepresentant Steinar Gullvåg (AP) går i innlegget ”Et anstendig arbeidsliv” i rette med oss, når vi mener det bør legges ned et norsk veto i EØS-avtalen mot EUs vikarbyrådirektiv. Vi synes det er trist at AP i denne saka havner i seng med de borgelige og NHO, mens fagbevegelsen streiker og fortviler over Arbeiderpartiet. Gjør det overhodet ikke inntrykk på Steinar Gullvåg og AP at så mange forbund og så mange arbeidstakere protesterer mot det syn han står for? Er AP blitt tonedøv overfor sine egne?

Samtidig som LO sa nei til EUs vikarbyrådirektiv sa servicenæringenes hovedorganisasjon, Virke, et klart ja. Og mer enn det. Virke mener regjeringens tiltakspakke er i strid med EØS-avtalen.

En tredel av de spurte vet ikke hva EØS-avtalen går ut på, viser en meningsmåling som Norstat har laget for Vårt Land.

- Kan ikke anbefale Stortinget å implementere direktivet, sier Roar Flåthen.

LO-ledelsen frykter EUs regler for vikarbruk vil skape et C-lag i norsk arbeidsliv. Derfor går de imot Arbeiderpartiet og vender tommelen ned for regjeringas forslag.

Trondheimskonferansen vedtok blant annet å kreve veto mot EUs vikarbyrådirektiv og EUs tredje postdirektiv, men sluttet ikke opp om kravet «Ut av EØS».

Pressemelding fra Alternativer til dagens EØS-avtale

Fortsatt overveldende og stabil oppslutning om alternativer til EØS
 
- I valget mellom handelsavtale og EØS svarer fortsatt nær dobbelt så mange handelsavtale i stedet for EØS. Dette viser en fortsatt overveldende og stabil oppslutning om alternativer til dagens EØS-avtale, sier prosjektleder Sigbjørn Gjelsvik i Alternativer til dagens EØS-avtale. 

Europautgreiinga peikar på det slåande mishøvet mellom omfanget av integrasjonen vår i EU og kunnskap og debatt om dette.

Kjell Skjærvø i Oslo Bygningsarbeiderforening mener endringer i norsk forskrift er det som kan hindre utstrakt sosial dumping etter Efta-domstolens uttalelse.

I 1990 stilte LO 15 «fundamentale krav» til EØS-avtalen, som det da ble forhandlet om. Vi har bedt to EU-eksperter – Fafos Anne-Mette Ødegård og De Factos Stein Stugu – vurdere i hvilken grad kravene er innfridd, 21 år etterpå.

EUs ambassadør i Noreg, János Herman, seier at EU kjem til å følgje debatten om Sejersted-utvalets rapport med stor interesse.

I år er det 20 år sidan Noreg blei med i Erasmus-programmet – eit program vi slutta oss til uavhengig av EØS-avtalen

Allmenngjøring av tariffavtaler er en siste skanse for fagbevegelsen i kampen mot at innleide arbeidstakere fra andre land tilbys lavere lønn og dårligere arbeidsvilkår.

Parat Luftfart ber samferdselsminister Magnhil Meltveit Kleppa stoppe innføringen av EU-organet EASA`s forslag til nye arbeidstider for piloter og kabinpersonale. – Dersom disse reglene fra EASA blir vedtatt slik de foreligger i dag vil det ikke lenger være mulig å beholde dagens særskilte bestemmelser for Skandinavia, sier Parats leder Eric Holm.

Norge betaler mer til EU enn land som Frankrike og Italia, dersom man måler i  euro per innbygger.

Sejersted meiner prisen for EØS-avtalen jamfør EU-medlemskap er ein stor mangel på demokrati.

Forbundsleder Hans O. Felix i EL & IT mener frykten for vikarbyrådirektivet står ved lag etter uttalelsen fra EFTA-domstolen i verftsaken.

Førvalgskuppet 29. april 1993 var nødvendig for å få Norge inn i EØS.

Regjeringas Europautredning drøfta ikkje alternativ til EØS-avtalen. Diskusjonen kjem likevel, seier Arne Byrkjeflot, leiar i LO i Trondheim.

LO mener Ap bommer grovt når de sier fagforeningens nei til vikarbyrådirektivet preges av EØS-motstand.

Mattilsynet er den offentlige etat i Norge som jobber mest med EU-saker.

AVVISER: Jonas Gahr Støre avviser at Norge i praksis er medlem av EU gjennom EØS-avtalen. Nå slår han tilbake mot avtalens kritikere på både ja- og nei-sida.

Landbruks- og fiskerifeltet vart teke ut EØS-avtalen då han vart forhandla fram tidleg på 1990-talet. Likevel gjeld heile 60 prosent av det totale EU-regelverket Noreg tek inn gjennom avtalen mat- og matproduksjon.

Prosjektet Alternativer til EØS utfordrer utenriksminister Jonas Gahr Støre til diskusjoner om en EU-avtale som ikke tapper Norge for suverenitet.

SVs Heikki Holmås mener de folkevalgtes behandling av EU-direktiver er en vits. - I dag er det ingen demokratisk behandling. I Norge behandles jo innføringen av direktivene etter at de er innført i EU. Da har vi to valg – å si ja eller nei, sier stortingspolitiker Heikki Holmås (SV) til VG.

Norges avtaler med EU, i første rekke EØS og Schengen, innebærer mye mer overføring av makt enn det avtalene formelt gir inntrykk av.

Under halvparten seier at dei ville ha stemt ja til EØS-avtalen viss det var folkerøysting om saka, viser ei ny meiningsmåling frå Sentio.

Dette blir EØS-utredningenes uke. Tirsdag kommer Sejersted-utvalget med sin gigantiske EØS-analyse. Uten at det vil bety noe.

En ny meningsmåling fra Sentio viser at et klart flertall av dem som har gjort seg opp en mening heller vil ha en handelsavtale i stedet for EØS. Hele 46 prosent av de spurte ønsker en handelsavtale, mens kun 24 prosent svarer at de foretrekker dagens EØS-avtale.

Til Nationen 18. november 2011 uttalte utenriksminister Jonas Gahr Støre at ”eg er villeg til å ta debatten om EØS når som helst og kvar som helst”. Prosjektet Alternativer til dagens EØS-avtale vil gjerne benytte oss av denne muligheten, og inviterer til en debattmøteserie våren 2012 om EØS-avtalen og mulige alternative veier for Norge, der utenriksministeren møter prosjektets ledelse til duell.

Fellesforbundets landsmøte i oktober 2011 vedtok enstemmig at EØS-avtalen fortsatt er bærebjelken i Norges forhold til EU. Forbundets medlemmer er avhengige av et godt og likeverdig industrielt forhold til Europa for å få eksportert våre varer uten konkurransehindringer og ha likeverdige konkurransevilkår i det Indre Marked. Samtidig vedtok landsmøtet å tilslutte seg prosjektet ”Alternativer til dagens EØS-avtale”. Fellesforbundet er opptatt av en levende debatt om Norges forhold til EU og vi er særlig opptatt av at norsk industri og næringsliv skal ha et forhold til EU som er best mulig tilpasset eksportindustriens behov. Vi er også opptatt av å ha en tilknyttingsform som kan bidra til å sikre velferdsmessige og sosiale standarder for arbeidstakere i Europa.

Landbruket er i utgangspunktet ikkje ein del av EØS-avtala. Likevel ser vi at den får konsekvensar for norske bønder. Dette skjer dels gjennom avtaler om handel med landbruksvarer mellom Noreg og EU (EØS-avtalens artikkel 19 om landbruksråvarer og protokoll 3 om bearbeidde landbruksvarer), og dels gjennom regulering av mat- og veterinære saker. Til dømes er reglar for dyrevelferd, dyrehelse og økologisk produksjon regulert av EØS-avtala. Gjennom EØS-avtalas artikkel 19 og protokoll 3 har importen av matvarer frå EU auka jamt og trutt, og legg eit stadig sterkare press på norsk produksjon. Etter at ny avtale om artikkel 19 nyleg vart sett ut i livet, har EU no ei ostekvote inn til Noreg på 7200 tonn. Dette tilsvarer rundt 10% av det norske osteforbruket. I tillegg vart det gitt tollette eller tollfrie kvotar for enkelte kjøtvarer, frukt og grønsaker, blomar og innsatsvarer til konserves og fôrindustrien. Sidan 1992 er importen av landbruksvarer til Noreg auka med over 200%. Norske bønder er altså i høgste grad berørt av EØS-avtala. Norges Bondelag ynskjer difor velkomen ein fri og open debatt rundt EØS-avtala og dei alternativa som fins til avtala. Difor støttar vi og deltek aktivt i prosjektet Alternativer til dagens EØS-avtale.

I de nærmaste dagene vil EØS-avtalens framtid til å bli avgjort. EØS-utvalgets innstilling vil ikke bety noe. Det er avgjørelsen i Efta-domstolen som er viktig.

Tirsdag legges den største gjennomgangen av Norges forhold til EU fram. Senterungdommen mener det er feigt at Arbeiderpartiet ikke har gitt utrederne mandat til å granske alternativer til EØS-avtalen.

Når ein skal vurdere om noko er bra eller dårleg er det sjeldan lurt å utelate halve sanninga. I innlegget i Sunnhordland 2 januar om EU sitt ”Vikarbyrådirektiv” går AP representantane Gullvåg, Trettebergstuen og Brandvik i den fella.

100 år etter Martin Tranmæls Trondheimsresolusjon av 1911 vil Trondheimskonferansen vedta Trondheimsresolusjonen av 2011.

HAVIS: Statoil har funne store mengder olje i Barents-havet. Men etter press frå Brussel kan ikkje regjeringa garantere nordlendingane baser og arbeidsplassar.

 

Arbeiderpartiet tviholder på EUs fine målformuleringer i vikarbyrådirektivet, og nekter å innse realitetene.

Marte Gustad Iversen

Ungdom mot EU ønsker en lenge etterlengtet EØS-debatt velkommen. Vi er veldig fornøyd med at Norges forhold til EU løftes opp på dagsorden gjennom Europautredningen. Samtidig mener vi at det er vanskelig å få en reell vurdering av EØS-avtalen uten å vurdere den opp mot andre mulige former for samarbeid, og nettopp derfor er alternativprosjektet både nødvendig og verdifullt.

Heming Olaussen

Nei til EU er en aktiv støttespiller for og deltaker i prosjektet. Prosjektets målsetting om å skape en samfunnsdebatt om hvorvidt det finnes andre veier mellom Brussel og Norge enn EØS (eller medlemskap) sammenfaller fullt ut med Nei til EUs politiske program. Vi mener EØS-avtalen gir Norge et demokratisk underskudd. Vi mener også at den etter hvert har så mange skadelige bivirkninger for Norge og «den norske modellen» at det er er et påtrengende behov for en slik bred debatt. Når de politiske partiene ikke stiller seg i spissen og tar ansvaret, er det flott at det finnes demokratiske organisasjoner som gjør det.

Inge Staldvik

Norsk Bonde- og småbrukarlag har alltid vore skeptisk til EØS-avtalen, som fungerer som ein rein husmannskontrakt for landet.  Vi blir pålagt dei same forordningane som EU-land, men har praktisk talt ingen innverknad på politikken.  Iallfall så lenge norske politikarar ikkje tek i bruk reservasjonsretten.  NBS meiner det er naudsynt med å greia ut om alternativ til denne avtalen, og er skuffa over at dette ikkje er tema for den offentlege utgreiinga.  Prosjektet «Alternativer til dagens EØS-avtale» har difor vår fulle støtte.


Erna Solberg er svært tøff i å tvinge sin vilje gjennom i Høyre i forhold til alt som lukter av EU- og EØS-motstand i eget parti og blant egne velgere, jfr. kampen om EUs datalagringsdirektiv. Spesielt god til å lytte er hun i hvert fall ikke.

Tunneler, fisk og jernbane. Dette er områder der Norge har fått andre vilkår i EØS-avtalen enn EUs regler egentlig tilsier. Sigbjørn Johnsen håper å få særordning for norske bankgarantier.

Norske myndigheter driver intens lobbyvirksomhet for å få delta i EUs nye og innflytelsesrike byråer, men flere av dem er problematiske i forhold til grunnloven.

I 20 år har NHO, LO, Høyre og Arbeiderpartiet, samt hele Medie-Norge definert sannheten om EØS-avtalen, uavhengig av de fleste kjensgjerninger. Nå røyner det på.

KrFs utenrikspolitiske talsmann Dagfinn Høybråten har lite til overs for utfallene mot EØS-avtalen som kommer fra SV og Sp. Han ber de to partiene om å forholde seg til virkeligheten.

«Dersom EØS-avtalen ikke tåler at minipartier ytrer seg om den, er den uansett for skjør til å leve med.» Nationens Kari Gåsvatn kommenterer.

Utanlandske innskot i norske bankar har auka med 170 milliardar kronar i løpet av fire månader. Dette kan svekke Noregs posisjon i forhandlingane med EU om å få halde fast på den norske innskotsgarantien.

Siden EØS-vennene sitter på begge sider av bordet i Brussel, kommer postdirektivet antakelig til å bli løst i fordragelighet.

Nei til EUs nye årbok gir deg bakgrunnen og de aktuelle perspektivene for alternativene til EØS-avtalen.

Utpå vårparten skal EU-parlamentet diskutere revisjon av den såkalte Jernbanepakke 1.

Betalingsfilialer og agenter som brukes av kriminelle som overfører penger til utlandet, blir ikke oppsøkt og sjekket her i landet. Det er utenlandske tilsynsmyndigheter som skal føre kontroll.

Fagrørsla vil gjere 18. januar til aksjonsdag mot EUs vikarbyrådirektiv.

– Vi vil ikke ha EUs vikarbyrådirektiv som har til hensikt å skape et løsarbeidersamfunn. Vi krever et veto! Det var beskjeden til Stortinget under markeringen som samlet over 70 faner i dag.

En rekke fagforbund motsetter seg innføring av EUs vikarbyrådirektiv. Nå kan LO følge etter.

Press fra fagbevegelsen får ikke Arbeiderpartiet til å endre syn på vikarbyrådirektivet.

De nordiske universitetene er for egalitære og må omstille seg, mener EUs kunnskapspolitikere. Det betyr spissing, hierarki og økt konkurranse hos oss på grunn av EØS-avtalen. Men alternativene finnes, skriver Tor Halvorsen.

STORTINGET (NRK.no):Arbeiderpartiet sier ja til EUs vikarbyrådirektiv i ettermiddag. SV nekter å godta at Norge gir fra seg makt i saken, og ber fagforeningene om å reise seg i mot Arbeiderpartiet.

Stortingsrepresentant Thor Erik Forsberg (Ap) prøver å få partiet til å stoppe et nytt og omstridt direktiv fra EU. Slaget står onsdag.

I dag for 17 år sida stod me saman på nei- sida og vann kampen mot medlemskap i Den europeiske unionen. Sp står framleis på barrikadane for å kontrollere EU sin påverknad på Noreg. Difor ynskjer me å seie opp EØS- avtala, skriv Sp-leiar Liv Signe Navarsete.

I dag reiser arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) til Brussel for å samle støtte i kampen mot nytt EØS-krav.

ISFRONT: EU planlegg å snu opp ned på den norske oljereguleringa. Olje- og energidepartementet kallar framlegget «uakseptabelt», men kan ikkje endre lovteksten.

Sp-leder Liv Signe Navarsete ønsker en ny debatt om EØS-avtalen. Hun mener Norge ville vært dypt rammet dersom folket hadde sagt ja til EU for 17 år siden.

Det LOs representantskap ikke visste i 1992, var at EØS ville påtvinge det norske arbeidslivet vilkår som ingen tillitsvalgt ville ha godtatt den gang.

Arbeidsutvalget i FO har vedtatt uttalelse som går imot EUs vikarbyrådirektiv. FO slutter opp om fanemarkering foran Stortinget 5. desember kl. 13.00.

- Det ser ut til at regjeringa har gitt opp kampen mot alkoholreklame, seier Laila Dåvøy, stortingsrepresentant for KrF

Politiske sannheter faller. Og stadig flere står for fall.

Finnes det en egen vei for Norge i møtet med EU?

Det er ingen bevegelse i striden mellom Norge og EU om postdirektivet. Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) gjentar Norges motstand på EØS-rådsmøtet i Brussel.

SVs finanspolitiske talskvinne, Inga Marte Thorkildsen, krever at regjeringen revurderer hele EØS-avtalen.

EØS’ kontrollorgan vil åpne for at europeere kan jobbe for det offentlige i Norge for greske og spanske lønninger.

- KrF seier ikkje nei til alternative utgreiingar av kva som kan vere alternativ til EØS-avtalen, slo KrF-leiar Knut Arild Hareide fast i si helsingstale til Nei til EU sitt landsmøte 11.11.2011. Samstundes var han tydeleg på partiet si støtte til avtalen.  - KrF er heller ikkje av dei som går på barrikadane for å få det til når vi meiner vi har eit godt alternativ, slo Hareide fast. Han trakk fram behovet for bruk av reservasjonsretten i viktige saker, mellom anna for å hindre alkoholreklame på TV. – Vi må stå i kampen for at vi brukar heile EØS-avtalen, fastslo han.

Sjå heile helsingstala på You tube, og les Nationen si omtale av helsingstala her.

I si helsingstale til landsmøte i Nei til EU 12.11.2011 gjorde forbundsleiar i Fellesforbundet, Arve Bakke, det klart at leiinga i forbundet vil støtte Alternativprosjektet med 100 000 kroner, og at forbundet vil gå aktivt inn i arbeidet i prosjektet. Dette er ei direkte oppfølging av vedtaket på landsmøtet deira i forrige måned om å slutte seg til prosjektet.

Sjå Nei til EU si omtale av saka her.

- Vi set stor pris på at Fellesforbundet vil gå aktivt inn i prosjektet vårt, og er også glade for at dei no går inn med ein betydeleg pengesum, seier prosjektleiar Sigbjørn Gjelsvik. Sjå heile saka hos Nationen her.

Det er ikkje eit alternativ til EØS-avtalen, men fleire seier Sigbjørn Gjelsvik, prosjektleiar for Alternativer til dagens EØS-avtale.

Les intervjuet med Gjelsvik i Nationen her.

Jan Olav Andersen besøkte fredag 11. november Nei til EUs landsmøte. I sin hilsningstale påpekte han blant annet  viktigheten av et bredt samarbeid for å utrede alternative samarbeidsavtaler og -måter med EU og betydningen av en EØS-debatt i Norge i dag.

Ny rapport hevdar det er ein myte at tollnivået er avgjerande for norsk eksport av fisk.

Jan Erik Grindheim ved Universitetet i Bergen og Trond Nordby ved Universitetet i Oslo meiner både at det finnes fleire alternativ til EØS-avtalen.

Pressemelding fra prosjektet «Alternativer til dagens EØS-avtale»

Pressemelding fra Alternativer til dagens EØS-avtale

Finansminister Sigbjørn Johnsen deltok på møte med EUs finansministrar i Brussel tysdag.

Stadig færre medlemmer. Sviktende inntekter. Strøm av dårlige nyheter for EU. Det er tungt å drive Europabevegelsen i slike tider.

Den saklige kunnskapen om alternativene til EØS-avtalen finnes, skriver Heming Olaussen i denne kommentaren.

Jonas Gahr Støre har fortsatt ingen dato klar for når EØS-komiteen skal starte forhandlingene om Norges reservasjon mot postdirektivet.

Den største gjennomgang av EØS-avtalen siden starten i 1994 vil trolig bli sluttført som planlagt før jul.

En enstemmig Landstariffkonferanse i EL & IT Forbundet mener norsk arbeidsliv trues av EØS-avtalen.

Valforskar Anders Todal Jenssen trur medvinden for ja-partia snur så snart dei tek til å snakke om EU-medlemskap att.

Hvert eneste år kastes 850 tonn friske egg. EU-regler gjør at norske egg må kastes for tidlig.

Det politiske klimaet for å diskutere alternativer til EØS-avtalen er bedre enn på lenge, etter Jan Olav Andersens mening. Les mer her >>

I en uttalelse vedtatt av Senterpartiets landsstyre den 21. oktober slås det fast at postdirektivet og vikarbyrådirektivet er eksempler på EU-direktiver som griper direkte inn i organiseringen av norsk arbeidsliv, og som man dermed må sette foten ned for. Les uttalelsen her >>

EØS og miljøpolitikk

EU-motstanderne i Senterpartiet snur, og tar ikke dissens i regjeringen på vikarbyrådirektivet. Dermed står SV alene igjen på valen.

SV ypper til kamp i regjeringen om EUs vikarbyrådirektiv. – Vi frykter at vikarbyrådirektivet raskt vil forandre norsk arbeidsliv til det verre, slik at færre får fast jobb og flere må være vikarer hele livet. Det er utnytting av arbeidsfolk. Hovedmodellen i arbeidslivet skal være at en kan leve både av og med jobben. Direktivet vil kunne rive ned dette og undergrave den norske modellen og den tryggheten vi har i arbeidslivet i dag, sier stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Dette spurte Jan Olav Andersen møtedeltagerne om da han innledet om hvilke alternativer vi har til EØS-avtalen på den åpne delen av Aust-Agder Nei til EUs fylkesrådmøte i Arendal på torsdagskvelden.

Fellesforbundet vil utrede alternativer til EØS. Fellesforbundet får neppe oppfylt sitt ønske om et norsk veto mot vikarbyrådirektivet. Men vetovedtaket vil påvirke hele EØS-debatten. Det skjer et skifte i fagbevegelsens holdning til EØS, nettopp ved opptakten til den store gjennomgangen av den norske tilknytningsformen til EU.

- Jeg er sjeleglad for at Norge ikke gikk inn, sier nærings- og handelsminister Trond Giske. – Min påstand er, og den har jeg holdt fast ved i 20 år, er at euroen er et byggverk som er feil i selve grunnpilarene.

Fellesforbundets landsmøte valser ned ønsket fra statsminister og egen leder om å ta EUs omstridte vikarbyrådirektiv inn i norsk arbeidsliv. Og vil ha alternativ til EØS på bordet.

Samtidig som fagbevegelsen setter kampen mot den økende bruken av innleid arbeidskraft på dagsordenen, går diskusjonen om Norge skal akseptere EUs vikarbyrådirektiv.

UNI-president Ingeborg Sætre brukte Norge som eksempel da de europeiske postforbundene protesterte mot postliberalisering på UNI-konferansen i Toulouse denne uka.

Partene i konkurransesaken der ESA ila Posten en bot på 102 millioner kroner, møtes onsdag i EFTA-domstolen.

Oslo: Mange forslag om veto mot vikardirektivet er sendt inn. Dette blir et av de store politiske slagene under landsmøtet.

For et halvt år siden var det bare 0,2 prosent av alle EUs direktiver Norge ikke hadde innført. Nå er svikten femdoblet.

Flera civilrättsorganisationer har krävt bevis från EU att lagring av personliga uppgifter verkligen är nödvändigt.

Det norske forbodet mot synleg tobakk i butikkar er både helsefremmande og handelshindrande, meiner Efta. No må tingretten avgjere i tobakksstrid.

SV gir sin fulle støtte til Fellesforbundet og utelukker ikke veto mot EUs vikarbyrådirektiv.

Direktøren i Hansa krev at det blir opna for alkoholreklame i blad og aviser. – Det handlar om den massive konkurransen vi kjem til å møte, seier han.

LO i Oslo mener at det er falt en rekke EU-dommer som svekker fagbevegelsen, at EU avviser å ta inn en sosial protokoll i EU-traktaten for å sikre faglige rettigheter, samt at EUs innstrammingspolitikk medfører angrep på trygderettigheter, lønninger og ordinære ansettelser. EØS-avtalen truer i stadig større grad offentlig velferd og arbeidstakerrettigheter.

Senterpartiet og SV krever at Norge reserverer seg mot det såkalte TV-direktivet, hvis det ikke på annen måte er mulig å hindre alkoholreklame på norske fjernsynsskjermer.

Den britiske regjeringen kan ikke inngå en avtale med Norge som hindrer at alkoholreklame sendt fra Storbritannia havner på norske TV-skjermer.

Det ble ingen avklaring om veien videre for striden rundt postdirektivet da Norge og EU møttes til nye samtaler i Brussel torsdag.

Forhandlingane som vil avgjere om Noreg får unntak frå EUs bankdirektiv er i gang. Regjeringa har arbeidd for eit norsk unntak sidan 2008.

DYRT: Konkurranseutsetjing skapar byråkrati for 16 milliardar i året. Noreg ligg heilt i kostnadstoppen i Europa, ifølgje EU-kommisjonen. No har kommunalminister Liv Signe Navarsete fått nok.

Ingen i regjeringen bruker mer på EU-samarbeid enn Tora Aasland. Liv Signe Navarsete bruker null.

Nye reglar i EØS gjer offentlege innkjøp meir tidkrevjande og dyrare. Og halvparten av norske kommunepolitikarar ønskjer å velgje lokale leverandørar uavhengig av om dei har det billegaste tilbodet.

Tale Marte Dæhlen som er sekretær for prosjektet ”Alternativer til dagens EØS-avtale” deltok på møtet som ble avholdt på Bygningsarbeidernes hus i Skien mandag 22. august for å snakke om vi har noen alternativer til EØS-avtalen som vi har i dag med EU.

Det bryter mot EØS-avtalen å kreve at utenlandske bedrifter betaler islandsk sykelønn og tegner arbeidsskadeforsikring, fastslår Efta-domstolen i ny dom mot Island.

EU slår fast at Norge ikke får unntak fra TV-direktivet. Regjeringen frykter det blir vanskelig å beholde dagens forbud mot alkoholreklame på norske TV-skjermer.

– Dette er rene ord for pengene. EU sier det er hensynet til det indre markedet som veier tyngst, ikke norske folkehelseargumenter. Dette setter regjeringen i en vanskelig situasjon, sier statssekretær Erik Lahnstein (Sp) i UD til NTB.

Postkom-leder Odd Christian Øverland mener at regjeringen fortjener ros – ikke kritikk for sitt arbeid med å stoppe innføringen av EUs 3. postdirektiv.

Ledelsen i Europabevegelsen utsetter en ny medlemskapsdebatt. For bare tre måneder siden ville generalsekretær ha en snarlig debatt om EU-medlemskap.

Regjeringen har bevisst lagt lokk på Brussels krav om endringer i petroleumsloven. Regjeringen vil fjerne kravet om at oljevirksomhet på norsk jord skal ledes fra eller ha base i Norge.

Over heile landet har årets 1 mai feiring vore prega av motstand mot ei samfunnsutvikling lik den me ser i mange EU land. Krav om reservasjon mot ulike EU direktiv som begrenser muligheitene for å føre ein annan politikk er sentralt i denne motstanden, enten det gjelder postdirektiv eller vikarbyrå.

- Utenriksminister Støre farer med tøv om alternativer til EØS-avtalen, raser Jan Olav Andersen på EL&IT-landsmøtet.

Jan Olav Andersen mener utenriksminister Jonas Gahr Støre ikke forholder seg til fakta når han omtaler Norges tilknytning til EØS.

Trine Lise Sundnes refser ESA for å angripe minstekrav til lønn og arbeidsvilkår for firmaer som leverer til det offentlige.

Viktige EU-dommer er i strid med retten til fri organisering, kollektive avtaler og streikerett, hevdet Fagforbundets advokat, Geir Høin, da han mandag møtte LOs Trine Lise Sundnes og ESA-president Per Sanderud til debatt.

LOs 1. sekretær Trine Lise Sundnes slo fast at det er viktig at Norge overholder ILO 94 under en konferanse på Håndverkeren i Oslo. ILO 94 er viktig for å å sikre lønns- og arbeidsvilkår i bedrifter som får offentlige kontrakter.

Mens regjeringen vil utrede EØS-avtalens konsekvenser, er ei prosjektgruppe – der flere LO-forbund deltar – allerede i gang med sin egen utredning; alternativer til EØS.

– Tiden er overmoden for en debatt om alternativer til dagens EØS-avtale, sier Fagforbundets Jan Tore Strandås. Sammen med Sigbjørn Gjelsvik skal han lede arbeidet i forprosjektet «Alternativer til dagens EØS-avtale».

EU-motstandere starter et eget prosjekt for å utrede alternativer til dagens EØS-avtale.

Prosjektet «Alternativer til EØS-avtale» etablert

Prosjektet ”Alternativer til dagens EØS-avtale” ble etablert gjennom et oppstartsmøte i Oslo tirsdag 8. februar. Følgende organisasjoner og forbund har så langt sluttet seg til prosjektet: Fagforbundet, EL&IT-forbundet, Nei til EU, Bondelaget, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bygdekvinnelag, Natur og Ungdom og Ungdom mot EU. Flere organisasjoner har meldt at de har tilslutning til vurdering, og prosjektet er fortsatt åpent for nye deltakere.