Seminar 26. oktober

EØS og miljøpolitikk

Hvilke rammer setter EØS for arbeidet med klima og miljø? Hva er de viktigste reglene og direktivene – og hva skaper de største utfordringene? Kunne ting vert håndtert annerledes eller bedre fra norske myndigheter? Hvis man skulle sett for seg endringer i EØS-avtalen, hva ville i såfall vært viktigst å endre? Har andre land valgt løsninger som er bedre enn de som ligger i EØS?
Dette er blant spørsmålene som søkes belyst når prosjektet Alternativer til dagens EØS-avtale inviterer til seminar om EØS og miljø. Blant innlederne er Hans Christian Bugge som har laget den eksterne utredningen for Europautredningen om EØS-avtalens rolle og betydning på miljøvernområdet. Hans innledning vil bli kommentert av utredningsleder i Nei til EU, Morten Harper. Arild Hermstad fra Fremtiden i våre hender holder en innledning om miljøutfordringer i forhold til økonomisk vekst

 

Sted: Håndverkeren Konferansesenter
Dato: 26. oktober
Tid: 11.00-14.30

 

Program

10.30 Registrering

11.00 Europautredingens miljørapport v/Hans Christian Bugge, professor ved Institutt for offentlig rett og forfatter av rapporten

11.45 Kommentarer til miljørapporten v/Morten Harper, Nei til EU

12.30 Lunsj

12.45 Klimautfordringer ved økonomisk vekst v/Arild Hermstad, Framtiden i våre hender

13.30 Oppsummering med spørsmål og diskusjon fra salen v/Sigbjørn Gjelsvik, Alternativer til dagens EØS-avtale

 

Meld deg på her!