Seminar 4. april

Alternativer til EU og EØS og EUs initiativ for evaluering av EØS

Hvilke erfaringer har andre land med sin tilknytning til EU? Hva ligger i Sveits sine avtaler og hva skjer fremover der? Finnes det noe vei ut av EU for et land som Danmark og hva er status for debatten om forbeholdene deres og euro? Er Island på vei inn i EU? Og hva ligger i EUs initiativ for evaluering av EØS og Sveitsavtalene?

Dette er blant spørsmålene som søkes belyst på seminaret. Seminaret er gratis (salg av mat i matpausen). Påmelding innen mandag 28. mars til sigbjorn.gjelsvik@gmail.com.

Sted: Norsk Design- og Arkitektursenter, Hausmannsgata 16
Tid: Mandag 4. april kl. 10.00 – 14.45

Program:

09.30 – 10.00 Registrering

10.00 – 10.15 Åpning og introduksjon til seminaret v/nestleder i Nei til EU, Hildegunn Gjengedal

10.15 – 10.45 Sveits` tilknytning til EU. Vurdering av dagens situasjon og framtidsutsikter v/Paul Ruppen

10.45 – 11.15 Finnes det en vei ut av EU? v/Lave K. Broch, Folkebevægelsen mod EU

11.15 – 11.45 Island – på vei inn i EU? v/leder for Heimsyn, Ásmundur Einar Dadason

11.45 – 12.00 Spørsmål og kommentarer

12.00 – 12.30 Matpause

12.30 – 12.50 EUs initiativ for evaluering av EØS og Sveits-avtalene v/ambassaderåd Martin Skylv

12.50 – 13.05 Norske synspunkter på EUs initiativ v/statssekretær i UD, Erik Lahnstein

13.05 – 14.15 Paneldebatt om EUs initiativ. Debattleder Heming Olaussen

14.15 – 14.45 Oppsummering og avslutning v/prosjektleder Sigbjørn Gjelsvik

 

Innledninger fra seminaret

Sveits’ tilknytning til EU. Vurdering av dagens situasjon og framtidsutsikter v/Paul Ruppen (powerpoint)

Sveits’ tilknytning til EU. Vurdering av dagens situasjon og framtidsutsikter v/Paul Ruppen (word)

Finnes det en vei ut av EU? v/Lave K. Broch, Folkebevægelsen mod EU