Seminar 20. juni

Reservasjonsretten, postdirektivet og veien videre

For første gang er det flertall på Stortinget for å bruke reservasjonsretten i behandlingen av et EU-direktiv. Gjennom flere år er det blitt diskutert hvorvidt reservasjonsretten er reell, og stadig er det mange som mener at å reservere seg mot et EU-direktiv vil få store konsekvenser. Gjennom behandlingen av EUs tredje postdirektiv får vi nå muligheten til å teste denne reservasjonsretten. Hva vil være EUs reaksjon? Hvordan vil en eventuell reservasjon påvirke Postens tjenester, nasjonalt og internasjonalt? På dette seminaret ser vi saken fra flere vinkler, og stiller spørsmålet til jurister, stortingspolitikere og berørte parter i saken.

Tidspunkt: 20. juni 11.00 – 14.30
Sted: Håndverkeren, Galleriet

Program

11.00 Registrering og enkel servering

11.30 Åpning

11.45 Vurderinger av reservasjonsretten – generelt og i postdirektivsaken v/jurist Finn Arnesen

12.15 Bygdekvinnelagets holdninger og forventninger i postdirektivsakenv/styremedlem Hanne Strøm

12.40 Reservasjonens virkninger for Posten og norske posttjenester v/leder i Postkom Odd Christian Øverland

13.15 Paneldebatt m/ Stortingspolitikere fra Ap, Sp, SV og KrF

 

Innledninger fra seminaret

Bygdekvinnelagets innledning

Postkoms innledning