Seminar 22. november

EUs strategiske interesser i Norge

Hvilke strategiske interesser har EU i Norge og i nordområdene? Er EU en samarbeidspartner eller motpart når det gjelder ressursforvaltning i nord og hvilke forskjeller er det på EU og Norges politikk? Hvordan påvirker/styrer EU Norge gjennom EØS-avtalen og hva kunne vært gjort annerledes – enten innenfor rammen av EØS eller gjennom en annen type avtale? Ville EU hatt interesse av å utvikle andre avtaler med Norge dersom EØS ble sagt opp eller falt bort? Hvilke interesser har EU av gode handelsforbindelser og politiske forbindelser for øvrig med Norge?

Sted: Håndverkeren – møterom Sangerhallen
Tid: Tirsdag 22. november kl. 11.00 – 14.30

Program:

10.30 – 11.00 Registrering

11.00 – 11.10 Åpning v/leder for styringsgruppa Jan Olav Andersen

11.10 – 11.35 EUs strategiske interesser i nordområdene v/EU-ambassadør János Herman

11.35 – 12.00 EU, Norge og sikkerhetspolitikk v/tidligere leder i Nei til EU og SV, Stein Ørnhøi.

12.00 – 12.30 Matpause

12.30 – 12.50 Overordnete strategier og ressurser i nord v/Andreas Østhagen, Research Associate, The Arctic Institute og rådgiver, Nord-Norges Europakontor.

13.00 – 13.20 EUs interesser i nord – ressursforvaltning v/Bente Aasjord

13.20 – 14.20 Politisk duell: Parlamentarisk leder i SV, Bård Vegar Solhjell, møter representant for ja-sida.

14.15 – 14.30 Oppsummering og avslutning

 

Innledninger fra seminaret

Andreas Østhagens presentasjon

Arctic Oil and Gas Development – Bakgrunnsartikkel for Andreas Østhagens presentasjon

János Hermans presentasjon